home
about
gallery
teachers
contact
print
Revisions
Buying
rashi

                                 

הוצאת כישורים מתמקדת בפיתוח שיטות לימוד בתחומים שקיים בהם חסר בספרי לימוד ובחוברות עזר עדכניים ויעילים, לתועלת המורים והתלמידים.
אנו מאמינים כי קשר ישיר עם המורה הוא הדבר הטוב ביותר כדי להבין את החסרים בשיטות יעילות, ספרי לימוד, חוברות עבודה/עזר שיסייעו לתלמידים ללמוד ולהפנים בצורה הטובה ביותר.
 
חוברת העבודה רש"י קל לקרוא ולהבין, יצאה לאור במהדורה שלישית מורחבת בעקבות החסר המשמעותי בחומר לימודי בנוי ומאורגן בתחום הקריאה וההבנה בפירוש רש"י.
מורים רבים התקשו להנחיל לתלמידיהם את מיומנות הקריאה ברש"י ואת הכלים להבנת פירושו של רש"י, השונה בסגנונו מקריאה ומהבנה של טקסטים אחרים.
השיטה החדשנית העומדת בבסיס החוברת רש"י קל לקרוא ולהבין פותחה לאחר בדיקה מעמיקה של הקשיים שהיוו אבן נגף בהקניית תכנים אלו. דרך העבודה בחוברת שמה דגש רב על לימוד מדורג, יסודי, יעיל וחווייתי, המביא להפנמה מהירה של הנלמד.
במהדורה זו נוספו תכנים רבים והותאמו לתכנית הלימודים הנדרשת. החוברת שודרגה לפי התגובות שהתקבלו ממורים וממורות שלימדו בעזרתה בשנים קודמות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

up
כל הזכויות שמורות לכישורים הוצאה לאור kishurim100@gmail.com
fusion-studio.co.il