index
about
gallery
teachers
contact
print
Revisions
Buying
rashi

ילדים רבים מתקשים לקרוא ולהבין את פירוש רש"י וכתוצאה מכך צוברים פערים לימודיים רבים.

לרוב הקושי נובע מהקנייה בלתי יסודית של מיומנויות חשובות אלו, העומדות בבסיס לימוד הפירוש בתנ"ך ובגמרא.

חוברת העבודה רש"י קל לקרוא ולהבין הודפסה במהדורה שלישית המותאמת לתוכנית הלימודים בבתי ספר הממ"ד.
זוהי חוברת עבודה חדשנית הנותנת מענה להקניית הקריאה בפירוש רש"י ולרכישת כלים יעילים להבנת דברי רש"י.
הרכישה נעשית ע"י הקנייה מדורגת ויסודית של הקריאה בכתב רש"י בשיטה חדשנית ויעילה המבוססת על איתור מקור הקושי שהיווה אבן נגף בהקניית תכנים אלו, ובעקבותיו פותחה השיטה המסייעת לרכישה בצורה מהירה.

רכישת המיומנויות הנחוצות להבנת דברי רש"י נעשית על ידי הקניית אסטרטגיות (דרכי חשיבה והבנה) יעילות וממוקדות להבנת הנקרא בפירוש רש"י, השונה בסגנונו מהבנת טקסטים אחרים. הציורים והעיצוב הגרפי של החוברת מסייעים ללמידה חווייתית המובילה בס"ד להצלחת התלמיד/ה.
בחוברת מדריך מפורט למורה הכולל את רציונל השיטה והסבר על דרך העבודה, ומציע גם פתרונות לבעיות שונות העלולות להתעורר אצל תלמידים מתקשים.

הלימוד בעזרת החוברת:

  • יסודי, יעיל ומדורג.
  • חדשני ומסייע להקניה מהירה.
  • חווייתי במיוחד.
  • מותאם למסגרת הכתה או לשיעור פרטי.
  • כולל מדריך מפורט ומעשיר למורה.

 

החוברת מיועדת:

  • לתלמידי/ות כיתות ג' ומעלה בבתי הספר הממ"ד ובתלמודי התורה, ללימוד על אודות רש"י הקדוש, הקניית הקריאה בכתב רש"י ורכישת כלים להבנת פירושו.
  • כחומר העשרה למורה העוסק/ת בהקניית הקריאה בכלל וקריאת כתב רש"י והבנת פירושו בפרט.
  • ככלי עזר בשיעורי הוראה מתקנת.
  • להורים ולמורים פרטיים המעוניינים לחזק תחום זה באופן חווייתי.
  • למתבגר ולמבוגר, כהשלמת ידע חסר.
watching
up
כל הזכויות שמורות לכישורים הוצאה לאור kishurim100@gmail.com
fusion-studio.co.il